Собственици на пострадалите от наводнението имоти могат да подават документи за изплащане даренията

Собствениците на пострадалите от наводнението имоти /от първа до четвърта група съгласно решението на Общински съвет Карлово/ могат да подават пълния набор документи за изплащане на определените суми от дарителската сметка на Община Карлово. Документите ще се приемат от секретарите в кметствата на селата Каравелово, Богдан, Слатина, Христо Даново и Войнягово или на гише № 1 в Информационния център на Община Карлово, всяка седмица от понеделник до четвъртък включително. В петъчните дни ще се извършва преводът на сумите.

За получаване на определените средства от дарителската сметка собствениците трябва да представят попълнено Заявление до Кмета на Община Карлово. В заявлението трябва да бъде посочен номер на банкова сметка и да бъдат приложени следните документи:

  1. Документ за собственост на имота – нотариален акт или съдебно решение, постановление за възлагане, договор за продажба/замяна по реда на Закона за общинската собственост/ Закона за държавната собственост и др.
  2. Ако собственикът е починал – удостоверение за наследници.
  3. Нотариално заверено пълномощно или пълномощно заверено от кмета на населеното място, ако собственикът на имота реши да упълномощи друго лице да получи дарението от негово име.
  4. Нотариално заверено пълномощно или пълномощно заверено от кмета на населеното място, ако съсобственик на имота реши да упълномощи друг съсобственик да подаде документите и да получи дарението от негово име /или всички съсобственици на имота решат да упълномощят един от тях да подаде документите и да получи дарението от името на всички/;
  5. Ако лицето не притежава документ за собственост, се взема предвид посоченото в разписната книга към устройствения план на населеното място. Ако лицето, посочено в разписната книга е починало, се представя удостоверение за наследници, и нотариално заверено пълномощно в случаите по точка 4.

Бланки на заявлението и пълномощните могат да бъдат намерени в кметствата на селата или свалени от сайта на общината. Юристите на Община Карлово са на разположение на гражданите за консултации по всички възникнали въпроси, свързани с изплащането на даренията.

Vinkmag ad

Pz-topnews.bg

Прочети предишна

Прокуратурата ще призове Бойко Рашков за даване на сведения

Прочети следваща

Кирил Петков провокира скандал в парламента, опитва се да блокира гледането на Изборния кодекс

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *