РДПБЗН- Пазарджик напомня да се спазват мерките за недопускане на пожари

За недопускане на пожари РДПБЗН – Пазарджик напомня да се спазват следните правила през летния сезон :

1. Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големиразстояния на запалени частици и може да доведедо бързо разпространение на пожара с обхващанена значителни площи.
2. В дворовете палете огън само ако предварителносте обезопасили огнището и сте подготвилиподръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.). След изгаряне огнищетотрябва да се изгаси или затрупа с дебел слой пръст.
3. Не палете огън в близост до стрехите на сградитеи под клоните на дърветата.
4. Никога не оставайте запален огън безнаблюдение!
5. Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани автомобили, както и в близостдо бензиностанции и газстанции, складове залеснозапалими и горими течности.
6. Особена бдителност по отношение на мерките запожарна безопасност в горите и земеделските земитрябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, гъбари, секачи, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.
7. Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесноможе да обхване намиращи се в съседство трайнинасаждения, стопански сгради, вилни и жилищнипостройки, горския фонд.
8. Не палете огън в гората, освен на специалнообозначените и устроени за целта места. Преди дазапалите огън се уверете, че има осигурениколичества вода за загасяване на огъня при поява навятър и при тръгване. Подгответе тупалкиот гумаили от зелени клони, с които да действате в случайна възникване на пожар.
Ако забележите признаци на пожар, незабавноподайте съобщение за пожара на тел. 112!  Вашата съобразителност може да предотвратиголеми щети и да спести значителни разходи поовладяването на усложнената обстановка.

Vinkmag ad

Pz-topnews.bg

Прочети предишна

“Виваком” стана част от “Юнайтед груп”

Прочети следваща

Започват Богородичните пости

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *