Бюджетът на Община Пещера за 2023 г. бе обсъден в пленарна зала, ето какво ще се случи

В залата на Общински съвет – Пещера, се проведе публично обществено обсъждане на проекта на Бюджет за 2023 г.
С проекта на Бюджет за 2023 г. Община Пещера си поставя за цел да осигури средства за всички сфери на обществения живот, повишаване ефективността на публичните услуги за осигуряване на нормална жизнена среда за населението на общината.
В Проектобюджет 2023 г Община Пещера залага изпълнението на следните приоритети: подобряване на социалната, образователната, здравната, спортната и културната инфраструктура на територията на трите населени места; подобряване на микроградската среда-междублокови пространства, тротоари, паркове, осветление и др. от градската среда, в т.ч. достъпна среда.; подобряване на техническата инфраструктура в малките населени места чрез увеличаване на финансовите средства за ремонт на улична мрежа.
В сравнение с 2022 г. за 2023 г. са увеличени общите бюджетни взаимоотношения – общата субсидия за делегираните от държавата дейности, и целевата субсидия за капиталови разходи. Предвиден е нов трансфер за други целеви разходи за местни дейности в размер на 202 200 лв., предназначени за достигане на минималната работна заплата за 2023 г. в местните дейности.
Предвидени са бюджетни средства за дофинансиране на читалищата в гр. Пещера и с. Радилово във връзка с юбилей.
Предвидени са еднократни помощи за социално слаби, отпускани по решение на Общински съвет и за помощи в натура
Заложени са средства за подпомагане на родителите на деца от 6 месеца до 2 години за храна от детска кухня.
Община Пещера подпомага финансово дейността на клубовете на пенсионери, хора с физически и сетивни увреждания, и други нуждаещи се целеви групи.
Планирани са бюджетни средства за финансиране на дейностите на спортните клубове. За осветление на улици и площади, изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа. Предвижда се текущ ремонт на пътна част на улица „Панорама“ , текущ ремонт на част от улица „“Стефан Кънчев“ от о.т. 27.
Основни ремонти са предвидени в с. Радилово на улиците „Димитър Благоев“, „Лиляна Димитрова“, „Кольо Фичето“, „Динко Баненкин“, „Георги Гънин“, „Георги Бенковски“, части от ул. „Цар Борис I“, „Паисий Хилендарски“, “ Панорама“ и „Стара планина“. В с. Капитан Димитриево ще извърши основен ремонт на ул. „Атанас и Никола Илиеви“.
Предвидени са средства за текущ ремонт на сградата в гробищния парк с. Радилово
Продължава инициативата за финансиране на малки проекти, инициирани от местното население. За целта, за работата на общинският фонд за подкрепа на местни инициативи са осигурени средства.
Със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост ще се подмени уличното осветление в гр. Пещера със светодиодно.
Със средства от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 в общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча ще се изградят 5 бр. фотоволтаични системи.
Vinkmag ad

Pz-topnews.bg

Прочети предишна

Радев на Шипка: Днес казваме “Стига”! 3-ти март е червената линия на нашето търпение

Прочети следваща

Завърши Четвъртият детски футболен турнир “Peshtera cup 2023”

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *